image

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ซื้อ อพาร์ทเม้นท์ ที่ดินเปล่า ที่สวน ที่นา

สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ทำงานต่างประเทศ อยากมีอพาร์ทเม้นท์ ที่ดินเปล่า ที่สวน ที่นา ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตาม (ดอกเบี้ยปัจจุบัน 6.25-11%) (ทำงานอยู่ต่างประเทศ อยากขอสินเชื่อที่ประเทศไทย มีขั้นตอนอย่างไร)

สามารถซื้อ อพาร์ทเม้นท์ ที่ดินเปล่า ที่สวน ที่นา สูงสุด 5 สัญญา

ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อคนไทยในต่างประเทศ กู้บ้านในไทย ทั้งมือหนึ่ง และมือสองทั่วประเทศไทยทุกจังหวัด

 1. อพาร์ทเม้นท์
 2. ที่ดินเปล่า
 3. ที่สวน
 4. ที่นา

วงเงินกู้

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักประกัน (ที่ดินต้องมีทางเข้าออกสาธารณะ และมีสาธารณูปโภคไฟฟ้า น้ำปะปา เข้าถึงที่ดิน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 50%
 • สูงสุด ไม่เกิน 15 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี
 • หลักประกันอพาร์ทเม้นท์ ที่ดินเปล่า ที่สวน ที่นา
สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

คุณสมบัติ สัญชาติ / อายุ

 • สัญชาติไทย (มีบัตรปชช.ไทย) ชาวต่างชาติพาสปอรต์
 • อายุ 21 ปี (เต็ม) ไม่เกิน 65 ปี
 • ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 15 ปี
สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

รายได้

 • รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป (ก่อนหักภาษีหรือค่าใช้จ่าย
สินเชื่อคนไทยต่างประเทศ

คุณสมบัติ

พนักงาน

 • อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปี ขึ้นไป
 • กรณีอายุงานที่ทำงานปัจจุบันน้อยกว่า 1ปี สามารถนับรวมที่ทำงานเดิมได้รวม 2 ปี โดยที่ทำงานปัจจุบันต้องมากกว่า 6 เดือนหรือต้องผ่าน Probation แล้ว
สินเชื่อซื้อที่ดินเพื่อคนไทยในต่างประทศ

ผู้กู้ร่วม (ถ้ามี ไว้ติดตามหนี้)

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปีเต็ม – ไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่ต้องมีรายได้หรือทำงาน
 • คนในครอบครัวเท่านั้น (บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือพี่น้อง)
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อพนักงานประจำ

เอกสารส่วนตัว

 1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 3 ชุด
 2. สำเนาบัตรปชช สำเนาทะเบียนที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล

เอกสารด้านรายได้

พนักงานหรือรายได้จากรัฐบาล

 1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เสตทเม้นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบเสียภาษี (Tax Return) 1 ปี
 5. ใบเงินสะสมเพื่อการเกษียณ (Pension ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 1. สัญญาจะซื้อจะขาย (ลงนามผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
 2. สำเนาโฉนดหลักประกันหน้า-หลัง (ทุกหน้า)
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกรณีธุรกิจส่วนตัว

เอกสารส่วนตัว

 1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 3 ชุด
 2. สำเนาบัตรปชช สำเนาทะเบียนที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล

เอกสารด้านรายได้

 1. หนังสือจดกิจการที่ต่างประเทศ หรือสัญญาเช่าร้านค้า
 2. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 ปี
 3. ใบเสียภาษีธุรกิจ
 4. งบกำไรขาดทุนบริษัท 2 ปีย้อนหลัง

เอกสารหลักประกัน

 1. สัญญาจะซื้อจะขาย (ลงนามผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
 2. สำเนาโฉนดหลักประกันหน้า-หลัง (ทุกหน้า)

ประมาณการค่าใช้จ่ายธนาคาร

 1. ค่าประเมินราว 3,210 บาท
 2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ปิดสัญญาของวงเงินกู้ (ธนาคารเลือกเก็บ)
 3. ค่าตรวจสอบลายเซ็นต์กงศุลรับรองเอกสารการโอน (กรณีมอบอำนาจการโอน)
 4. ประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหลักประกัน
 5. ค่าจดจำนองกรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้
 6. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (ผ่อนกับธนาคาร)

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

 1. ค่าอนุมัติสินเชื่อ 2.5% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 95,000 บาท(ราคาบ้านน้อยกว่า 10,000,000 บาท / คิด 1.5% ของเงินกู้หรือไม่เกิน 200,000 บาท(ราคาบ้านตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป)
 2. ค่ามัดจำ5,000.- บาทการันตีเมื่อบริการ Preapprove (2.1กรณีอนุมัติไฟนอลจะนำไปหักออกจากค่าดำเนินการ  2.2แต่หากไม่อนุมัติการันตีคืนเงินเต็มจำนวน 5,000.-บาท 2.3หากลูกค้ายกเลิกก่อนอนุมัติไฟนอลไม่คืนเงินมัดจำ)
 3. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้อนุมัติเท่านั้น
 4. ค่าใช้จ่ายแปลเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทยต่อราย 4-5พันบาท พร้อมประทับตรารับรองโดย สถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล
 5. ลูกค้าชำระค่าอนุมัติสินเชื่อ เมื่อได้รับใบอนุมัติหรือรายละเอียดอนุมัติ หรือสัญญาเงินกู้
สินเชื่อบ้านเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้