คุณสมบัติและ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • ผู้กู้ร่วม (ถ้ามี กรณีวงเงินกู้เกิน 70%)
 • เอกสารยืนยันตัวตน
 • เอกสารยืนยันรายได้
 • เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายของธนาคาร
 • อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและเอกสารประกอบการสมัคร 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปี (เต็ม) 70 ปี
 • รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป (ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย)
 • อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน (ผ่านการทดลองงานแล้ว)

ผู้กู้ร่วม

(ถ้ามี กรณีวงเงินกู้เกิน70%)

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปีบริบูรณ์ ถึง 72 ปี
 • ไม่ต้องมีรายได้หรือทำงาน
 • ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น (บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือพี่น้อง)

เอกสารยืนยันตัวตน

 • ใบสมัครพร้อมรายงานข้อมูลเครดิตของตนเอง 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ไทย
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

เอกสารยืนยันรายได้

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบเสียภาษี (Tax Return) 1 ปี
 • ใบเงินสะสมเพื่อการเกษียณ(Pension) หรือบัญชีเงินออม (ถ้ามี)

เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

1.สัญญาจะซื้อจะขาย (ลงนามผู้ซื้อ-ผู้ขาย)

2.โฉนดที่ดินหลักประกันหน้า-หลัง (ทุกหน้า)

3.กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น

 • สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
 • สัญญากู้เงินและสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม
 • หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือนจากสถาบันการเงินเดิม

4.กรณีเพื่อปลูกสร้างบ้าน

 • ใบอนุญาติปลูกสร้างบ้าน
 • แบบก่อสร้างที่ได้รับอนุญาติและรายการวัสดุ
 • สัญญาว่าจ้างหรือใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา
 • สัญญาซื้อขายที่ดิน (กรณีกู้ซื้อที่ดิน)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของธนาคาร

1.ค่าประเมินราว 3,210 บาท

2.ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

3.ประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหลักประกัน

4.ค่าจดจำนองกรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้

* ตามมาตรการของรัฐ สำหรับการโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ลดเหลือ 0.01% ของวงเงินกู้ สำหรับวงเงินจำนองไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อสัญญา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

5. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (ผ่อนกับธนาคาร)

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

 1. ค่าดำเนินการขออนุมัติสินเชื่อ 2.5% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 95,000 บาท(ราคาบ้านน้อยกว่า 10,000,000 บาท / คิด 1.5% ของเงินกู้หรือไม่เกิน 200,000 บาท(ราคาบ้านตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป)
 2. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังจากที่ได้อนุมัติสินเชื่อเท่านั้น หมดกังวลว่าจะเสียเงินฟรีหากสินเชื่อไม่ได้รับการอนุมัติ
 3. ค่าตรวจเครดิตบูโรเพื่อ Pre-approve 500 บาทต่อ 1 ท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายแปลเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่น ค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทยต่อราย 4-5พันบาท (เอกสารหลายหน้า) พร้อมประทับตรารับรอง โดยสถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ